سمنان - شاهرود - خیابان امام خمینی«ره» - خیابان فروغی بسطامی - فروغی ۵سمنان - شاهرود - خیابان دانشگاه - جنب دانشگاه آزاد - روبروی وادی السلام - استخر موج (کارگران)

آیپولز

فعالیت آیپولز در سال 1397 شروع به کارکرد که در ابتدا به معرفی استخرها و پارک های آبی و امکانات موجود در مجموعه ها پرداخت که این امر باعث شد تا همراهان عزیز انتخابی بهتر و دسترسی راحت تر به مجموعه ها داشته باشند

© 2020 تمام حقوق محفوظ است برای آیپولز