%

تخفیف


مازندران- آمل- میدان هزارسنگر - کیلومتر ۲ جاده آمل به بابل - مرکز سرگرمی تفریحی امیرمازندران- آمل- بولوار منفرد-امیر سیزدهم-کیلومتر ۲ جاده امل به واسکس-مجتمع ورزشی زنده یاد حاج حسن سهرابی


%

تخفیف


مازندران- آمل- خیابان طالب آملی- دریای ۲۷/۱- مجتمع ورزشی نشاط

آیپولز

فعالیت آیپولز در سال 1397 شروع به کارکرد که در ابتدا به معرفی استخرها و پارک های آبی و امکانات موجود در مجموعه ها پرداخت که این امر باعث شد تا همراهان عزیز انتخابی بهتر و دسترسی راحت تر به مجموعه ها داشته باشند

© 2020 تمام حقوق محفوظ است برای آیپولز