خراسان رضوی - مشهد - بلوار وحدت - وحدت ۷ - هتل پارسیس (مراجعه از وحدت ۷ در طرح زوج و فرد ترافیک نمی‌باشد)
۰۵۱-۳۳۶۹۲۵۷۵

استخر هتل ۵ ستاره پارسیس مشهد


ارزش واقعی
۳۰۰۰۰ تومان
پرداختی شما
۱۲۰۰۰ تومان
تخفیف
۶۰ درصد
نوع:
استخر

توضیحات:


همه روزه از ساعت 9 الی 14:30

همه روزه از ساعت 15 الی 22:30

پک ویژه روز مرد به مناسبت ولادت حضرت علی«ع» ( شامل : استخر ، سونا ، حمام ترکی ، ماساژ و شام ) از شنبه 1397/12/25 الی چهارشنبه 1397/12/29

آقایان - سانس آقایان استخر + سونا انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۲
جمعه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۳
شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
یک شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
دو شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
سه شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۷
چهارشنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۸
پنج شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - استخر + سونا + حمام ترکی انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۲
جمعه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۳
شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
یک شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
دو شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
سه شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۷
چهارشنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۸
پنج شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - استخر + سونا + ماساژ انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۲
جمعه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۳
شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
یک شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
دو شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
سه شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۷
چهارشنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۸
پنج شنبه
۱۵:۰۰
۲۲:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - کلاس آموزش شنا (خصوصی) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۲
جمعه
۹:۰۰
۲۳:۰۰
۵۰۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - سانس بانوان استخر + سونا انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۲
جمعه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۳
شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
یک شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
دو شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
سه شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۷
چهارشنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۸
پنج شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - استخر + سونا + حمام ترکی (بانوان) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۲
جمعه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۳
شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
یک شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
دو شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
سه شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۷
چهارشنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۸
پنج شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - استخر + سونا + ماساژ (بانوان) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۲
جمعه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۳
شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
یک شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
دو شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
سه شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۷
چهارشنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۸
پنج شنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰
۷۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - کلاس آموزش شنا (خصوصی) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۱/۰۲
جمعه
۹:۰۰
۲۳:۰۰
۵۰۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰۰ تومان
خرید

تلفن:

آدرس:

استخر بزرگسالان استخر خردسالان مهد کودک
رستوران کافی شاپ سونای بخار
سونای خشک جکوزی منطقه بازی کودکان
حمام ترکی ماساژ حوضچه آب سرد
بوفه پارکینگ بدنسازی
آموزش غواصی سرسره آبی استخر قهرمانی
استخر موج استخر آب درمانی حمام آفتاب
استخر روباز استخر روباز چهار فصل اتاق بازی
اتاق سیگار غارنمک ماساژماهی
کارواش فروشگاه ورزشی سکوی پرش
ورزش در آب تونل آب سرد تونل مه
آموزش شنا آموزش نجات غریق استخر دوقلو
ایروبیک آکوا اسپینینگ WIFI
TRX پیلاتس تلویزیون/پروژکتور

پارسیس برگرفته از ایران قدیم به زبان یونانی و به معنای مرد پارسی می باشد. هتل پنج ستاره پارسیس در سال 1395 در منطقه ای بدور از ترافیک در بلوار امیرالمونین(ع) شهر مشهد بنا گردیده است. این هتل با 16 طبقه دارای 112 واحد فضای اقامتی با طراحی لوکس و مدرن می باشد. امکانات کامل هتل پنج ستاره پارسیس باعث شده تا از دیگر هتل ها دارای وجه تمایز ویژه ای باشد و شعار مدیریت و عوامل هتل پارسیس (ما آمده ایم تا با شما و برای شما باشیم) می باشد. مجموعه آبی هتل پارسیس از مجهزترین مجموعه هاست : ابعاد استخر: 16 * 10، دارای استخر بزرگسالان، کودکان، انواع سونا، جکوزی، حوضچه آب سرد، اتاق بازی شامل: بیلیارد، فوتبال دستی، تخته و شطرنج به صورت رایگان، واکس کفش و حوله وکیوم رایگان،اتاق سیگار و انواع ماساژ شامل: ( ماساژ سوئدی، ماساژ ریلکسیشن، ماساژ تایلندی، ماساژ شمع، ماساژ پرفورمنس، فوت ماساژ، ماساژ موضعی، ماساژ سر و صورت) ، حمام ترکی (حمام معمولی و حمام ویژه). با خرید بلیط استخر هتل پارسیس از آی پولز اوقات خوشی را بگذرانید. این تخفیف جذاب را از دست ندهید.


۱۳۹۷/۰۹/۱۰

امکان خرید وجود نداره؟


۱۳۹۷/۰۹/۱۶

سلام ما امروز ۳ نفر از استخر هتل پارسیس استفاده کردیم اولا جکوزی خراب بود واطلاع رسانی نشده بود دوما بهداشت خوبی نداشت سوما بوی کلر اینقدر زیاد بود که ادم سردرد میگرفت چهارما اب گرم درستی نداشت اول گرم بود بعدا سرد شد استخر هم کوچک وپذیرش هم بیش از ظرفیت استخر بود


۱۳۹۷/۱۰/۰۳

سلام امکان خرید نداره حضوری رفتم گفتن در حال تعمیراتیم چه خوب می شد قبلش اعلام کنند که کسی اذیت نشه ممنون


واحد پشتیبانی - (۱۶:۴۱:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۳)

با سلام خدمت شما دوست عزیز ، مجموعه به دلیل تعمیرات در حال حاضر تعطیل است و به همین دلیل موقتاً قسمت خرید مسدود شده است ، در مراجعه بعد تلفنی هم می توانید کسب اطلاع نمایید ، همچنین می توانید از دیگر استخرهای موجود در سایت بلیط تهیه کرده و استفاده فرمایید . از اینکه به زحمت افتاده‌اید از شما پوزش می طلبیم .


لطفا جهت ثبت نظر اگر عضو سایت نیستید عضو شوید و یا وارد سایت شوید

عضویت در سایت ورود