pool/photos/15828267081.jpgpool/photos/15828267082.jpgpool/photos/15828267083.jpgpool/photos/15828267094.jpgpool/photos/15828267095.jpgpool/photos/15828267096.jpgpool/photos/15828267098.jpgpool/photos/15828267109.jpgpool/photos/15828268237.jpgpool/photos/15828268619.1.jpg
تخفیف ۲۴%
استخر شهید ترانی سمنانبولوار کارگر

مبلغ

۱۳,۰۰۰تومان
۱۷,۰۰۰
pool/photos/15828267081.jpgpool/photos/15828267082.jpgpool/photos/15828267083.jpgpool/photos/15828267094.jpgpool/photos/15828267095.jpgpool/photos/15828267096.jpgpool/photos/15828267098.jpgpool/photos/15828267109.jpgpool/photos/15828268237.jpgpool/photos/15828268619.1.jpg

استخر شهید ترانی با هدف ایجاد مکانی برای شادی و سلامت هم استانی های عزیز ، در سال ۱۳۸۷ در منطقه گردشگری مهدیشهر افتتاح گردید. آب مورد نیاز این مجموعه از چشمه سارهای اطراف تامین گشته و در زمینی به وسعت ۴۰۰۰ متر مربع پذیرای مهمانان عزیز از هر سن و سالی ست.

آنچه که استخر شهید ترانی را متمایز از دیگر استخرها کرده ، کیفیت آب بسیار بالا ، بهداشت محیط ، طراحی اصولی و استاندارد ، امکانات رفاهی و تفریحی و خدمات همه جانبه آن است.