آیپولز
ورود / عضویت

بلیط تخفیف دار، مدرسه شنا، نرم افزار مدیریت پذیرش استخر و باشگاههای ورزشی همه در آیپولز رویای شیــــریـــن یک شناگر

13 استخر
استخر اشکان کرمان
۲۲٪ تخفیف
استخر اشکان کرمان
کرمان- بلوار هوانیروز- بلوار غدیر ۲- خیابان لاله شمالی ۴
بانوان آقایان
بزودی
استخر المپیک کرمان
۳۰٪ تخفیف
استخر المپیک کرمان
کرمان- بولوار شیراز- خیابان حافظیه- نبش کوچه ۱۱- استخر المپیک
بانوان آقایان
بزودی
استخر ایثار کرمان
۲۴٪ تخفیف
استخر ایثار کرمان
کرمان- سه راه سیلو- بعد از دانشکده دادبین
بانوان آقایان
بزودی
استخر تلاش کرمان
۱۷٪ تخفیف
استخر تلاش کرمان
کرمان- چهارراه کار- داخل اداره کار
بانوان آقایان
بزودی
استخر چشمه کرمان
۷٪ تخفیف
استخر چشمه کرمان
کرمان- بلوار هوانیروز -بلوار غدیر ۲-خیابان لاله شمالی-لاله شمالی۴ مجموعه تفریحی ورزشی چشمه
بانوان آقایان
بزودی
استخر لاله کرمان
۴۰٪ تخفیف
استخر لاله کرمان
کرمان- خیابان شهید کامیاب- روبروی بیمارستان مهرگان استخر لاله
بانوان آقایان
بزودی
استخر برق منطقه ای کرمان
۲۰٪ تخفیف
استخر برق منطقه ای کرمان
کرمان- بولوار شهید عباس پور- داخل برق منطقه ای
بانوان آقایان
بزودی
استخر بشری کرمان
۱۰٪ تخفیف
استخر بشری کرمان
کرمان- خیابان ادیب-کوچه هشت مجموعه ورزشی بشری
بانوان آقایان
بزودی
استخر پردیس پزشکان کرمان
۱۰٪ تخفیف
استخر پردیس پزشکان کرمان
کرمان- بلوار جمهوری- بلوار پزشک- مجتمع پردیس پزشکان
بانوان آقایان
بزودی
استخر صبا کرمان
۱۰٪ تخفیف
استخر صبا کرمان
کرمان- شهرک شهید مطهری- مجتمع صبا
بانوان آقایان
بزودی
1
2