آیپولز
ورود / عضویت

بلیط تخفیف دار، مدرسه شنا، نرم افزار مدیریت پذیرش استخر و باشگاههای ورزشی همه در آیپولز رویای شیــــریـــن یک شناگر

2 استخر
استخر سمیه شاهرود
۲۰٪ تخفیف
استخر سمیه شاهرود
سمنان - شاهرود - خیابان امام خمینی«ره» - خیابان فروغی بسطامی - فروغی ۵
بانوان
بزودی
استخر موج شاهرود
۲۰٪ تخفیف
استخر موج شاهرود
سمنان - شاهرود - خیابان دانشگاه - جنب دانشگاه آزاد - روبروی وادی السلام - استخر موج (کارگران)
بانوان آقایان
بزودی