آیپولز
ورود / عضویت

بلیط تخفیف دار، مدرسه شنا، نرم افزار مدیریت پذیرش استخر و باشگاههای ورزشی همه در آیپولز رویای شیــــریـــن یک شناگر

2 استخر
مجتمع تفریحی و ورزشی شین سنندج
۵٪ تخفیف
مجتمع تفریحی و ورزشی شین سنندج
مجتمع تفریحی و ورزشی شین، خیابان بوستان
بانوان آقایان
بزودی
استخر شهدای انتظام سنندج
۵٪ تخفیف
استخر شهدای انتظام سنندج
سنندج، چهارراه بسیج، بلوارتوحید (گریاشان)
بانوان آقایان
بزودی