آیپولز
ورود / عضویت

بلیط تخفیف دار، مدرسه شنا، نرم افزار مدیریت پذیرش استخر و باشگاههای ورزشی همه در آیپولز رویای شیــــریـــن یک شناگر

2 استخر
استخر امام رضا رامسر
10٪ تخفیف
استخر امام رضا رامسر
مازندران- رامسر- کیلومتر ۴ جاده چابکسر-نرسیده به تله کابین رامسر - مجموعه تفریحی ورزشی امام رضا
بانوان آقایان
بزودی
میرزا کوچک خان
10٪ تخفیف
میرزا کوچک خان
مازندران- رامسر- رامسر به سمت تله کابین- اردوگاه میرزا کوچک خان- وروردی لیاسرک- استخر میرزا کوچک خان
بانوان آقایان
بزودی