آیپولز
ورود / عضویت

بلیط تخفیف دار، مدرسه شنا، نرم افزار مدیریت پذیرش استخر و باشگاههای ورزشی همه در آیپولز رویای شیــــریـــن یک شناگر

3 استخر
استخر سرپوشیده امیر المومنین (ع) تربت حیدریه
10٪ تخفیف
استخر سرپوشیده امیر المومنین (ع) تربت حیدریه
خراسان رضوی- تربت حیدریه- خیابان قائم-روبه رو استادیوم تختی
بانوان آقایان
بزودی
استخر روباز تختی تربت حیدریه
10٪ تخفیف
استخر روباز تختی تربت حیدریه
خراسان رضوی- تربت حیدریه- خیابان پروین- نرسیده به پروین ۱
بانوان آقایان
بزودی
استخر مجموعه آبی آبشار تربت حیدریه
10٪ تخفیف
استخر مجموعه آبی آبشار تربت حیدریه
خراسان رضوی- تربت حیدریه- خیابان امیرکبیر-مجتمع آبی آبشار تربت حیدریه
بانوان آقایان
بزودی