آیپولز
ورود / عضویت

بلیط تخفیف دار، مدرسه شنا، نرم افزار مدیریت پذیرش استخر و باشگاههای ورزشی همه در آیپولز رویای شیــــریـــن یک شناگر

4 استخر
استخر  نساجی بروجرد
10٪ تخفیف
استخر نساجی بروجرد
لرستان- بروجرد- جاده کمربندی-کارخانه جات نساجی بروجرد-استخر نساجی
بانوان آقایان
بزودی
استخر شهید هدایتی بروجرد
10٪ تخفیف
استخر شهید هدایتی بروجرد
لرستان- بروجرد- بلوار شهید ترابی- استخر شهید هدایتی بروجرد
بانوان آقایان
بزودی
استخر بسیج بروجرد
10٪ تخفیف
استخر بسیج بروجرد
لرستان- بروجرد- انتهای خیابان فاطمی_ روبروی باغ فدک
بانوان آقایان
بزودی
استخر لاله بروجرد
10٪ تخفیف
استخر لاله بروجرد
لرستان- بروجرد- شهرک کمپینگ- جاده برکت آباد- جاده ونایی
بانوان آقایان
بزودی