آیپولز
ورود / عضویت

بلیط تخفیف دار، مدرسه شنا، نرم افزار مدیریت پذیرش استخر و باشگاههای ورزشی همه در آیپولز رویای شیــــریـــن یک شناگر

3 استخر
استخر مجتمع ورزشی زنده یاد حاج حسن سهرابی آمل
10٪ تخفیف
استخر مجتمع ورزشی زنده یاد حاج حسن سهرابی آمل
مازندران- آمل- بولوار منفرد-امیر سیزدهم-کیلومتر ۲ جاده امل به واسکس-مجتمع ورزشی زنده یاد حاج حسن سهرابی
بانوان آقایان
بزودی
استخر امیر آمل
10٪ تخفیف
استخر امیر آمل
مازندران- آمل- میدان هزارسنگر - کیلومتر ۲ جاده آمل به بابل - مرکز سرگرمی تفریحی امیر
بانوان آقایان
بزودی
استخر نشاط آمل
10٪ تخفیف
استخر نشاط آمل
مازندران- آمل- خیابان طالب آملی- دریای ۲۷/۱- مجتمع ورزشی نشاط
بانوان آقایان
بزودی