%

تخفیف


اصفهان - اصفهان - خیابان آذر - بعد از چهارراه عباس آباد - استخر ابوذر


%

تخفیف


اصفهان - اصفهان - میدان آزادی (دروازه شیراز) - ابتدای خیابان چهارباغ بالا - استخر انقلاب


%

تخفیف


اصفهان - اصفهان - پل بزرگمهر - جنب مسجد الکریم - کوچه شماره ۱۶ - ورزشگاه پوریای ولی - استخر باران


%

تخفیف


اصفهان - اصفهان - خیابان جی - ایستگاه ابهر - استخر پردیس


%

تخفیف


اصفهان- خیابان ال محمد- کوچه ۲۲ - استخر پردیسان


%

تخفیف


اصفهان - اصفهان - خیابان علامه امینی - خیابان فردوس - کوچه فردوس اول - مجتمع زمرد - استخر زمرد


%

تخفیف


اصفهان - اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان پروین اعتصامی


%

تخفیف


اصفهان- خیابان جی شرقی-قبل از فلکه ارغوانیه-روبروی پمپ بنزین صفا-استخر مهرگان


%

تخفیف


اصفهان - اصفهان - خیابان شمس آبادی - کوچه شهید جهان آرا - اسخر هتل پارت


%

تخفیف


اصفهان - اصفهان - خیابان آمادگاه - روبروی هتل عباسی - هتل سفیر