%

تخفیف


خراسان رضوی - مشهد - بلوار فردوسی - خیابان رسالت - رسالت ۲


%

تخفیف


مشهد- خیابان شیرازی- نبش شارستان رضوی ( نبش شیرازی ۴ )


%

تخفیف


خراسان رضوی- مشهد- بلوار خیام شمالی- ميدان بهارستان- جنب الماس شرق


%

تخفیف


تهران - تهران - خيابان آزادی - میدان تیموری - بعد از دانشگاه صنعتی شريف - بلوار شهيد جواد اكبری - بلوار صالحی - كوچه گلستان - استخر دانشگاه شريف


%

تخفیف


خراسان رضوی- مشهد- بلوار سازمان آب- مجموعه رفاهی کارگران مشهد


%

تخفیف


خراسان رضوی- مشهد- بلوار وکیل آباد- ابتدای جاده شاندیز


%

تخفیف


مشهد - بزرگراه امام علی - شهرک غرب - بلوار اندیشه نبش اندیشه ۸۳