مازندران- قائم شهر- بیمارستان رازی- سه راه نظام الدین- اول روستای قادیکلامازندران- قائم شهر- روبروی دانشگاه آزاد - استخر شرافت قائمشهرمازندران- قائم شهر- خیابان تهران-روستای اسکندر کلا-استخر مهرگانمازندران- قائم شهر- کمربندی میدان جانبازان به امام-بهار نارنج ۷۶ ( کوچه فجر) جنب عکاسی مجبد-استخر نیلوفر قائمشهر

آیپولز

فعالیت آیپولز در سال 1397 شروع به کارکرد که در ابتدا به معرفی استخرها و پارک های آبی و امکانات موجود در مجموعه ها پرداخت که این امر باعث شد تا همراهان عزیز انتخابی بهتر و دسترسی راحت تر به مجموعه ها داشته باشند

© 2020 تمام حقوق محفوظ است برای آیپولز