اصفهان - شاهین شهر - خیابان مخابرات - فرعی دوازده شرقی - استخر آفتاب شاهین شهراصفهان - شاهین شهر - انتهای سعدی جنوبی - خیابان خیام - جنب خانه کارگر

آیپولز

فعالیت آیپولز در سال 1397 شروع به کارکرد که در ابتدا به معرفی استخرها و پارک های آبی و امکانات موجود در مجموعه ها پرداخت که این امر باعث شد تا همراهان عزیز انتخابی بهتر و دسترسی راحت تر به مجموعه ها داشته باشند

© 2020 تمام حقوق محفوظ است برای آیپولز